logo
XS
SM
MD
LG

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,розміру бюджетного призначення,очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

 

 1. Найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,його категорія :

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради" , 85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Водоп’янова, 22; Категорія замовника: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)

«09320000-8- Пара,гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуги з постачання теплової енергії)

 1. Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-01-21-011667-b
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.
 3. Обґрунтування  розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення,визначений відповідно до розрахунку до  кошторису на 2022 рік: становить  963 668,70 грн без ПДВ. Тариф за 1 Гкал – 3 196,99 грн без ПДВ. Заплановано – 301,43 Гкал.
 4. Очікувана вартість предмета закупівлі : 963 668,70 грн без ПДВ.
 5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікуване споживання на 2022 рік – 301,43 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів – 3 196,99 грн без ПДВ ( місце поставки: 85483 Україна, Донецька область, м.Новогродівка, вул.Водоп'янова,22)

Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 963 668,70 грн без ПДВ                                      ( 3 196,99 * 301,43=963 668,70 грн)

******************************************************************************************************************************************************

 

 1. Найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,його категорія :

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради" , 85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Водоп’янова, 22; Категорія замовника: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)

«09320000-8- Пара,гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуги з постачання теплової енергії)

 1. Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-01-21-012164-b
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.
 3. Обґрунтування  розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення,визначений відповідно до розрахунку до  кошторису на 2022 рік: становить  306 940, 00 грн без ПДВ. Тариф за 1 Гкал – 3 147,13 грн грн без ПДВ. Заплановано – 97,53 Гкал.
 4. Очікувана вартість предмета закупівлі : 306 940 грн 00 коп без ПДВ.
 5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікуване споживання на 2022 рік – 97,53 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів – 3 147,13 грн без ПДВ ( місце поставки: 85483 Україна, Донецька область, м.Новогродівка, вул.Водоп'янова,22,вул.10-річчя Незалежності України,5  )

Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 306 940, 00 грн без ПДВ                                      ( 3 147,13 * 97,53 =306 940,00 грн)

 

******************************************************************************************************************************************************

 

 

1. Найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,його категорія :

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради" , 85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Водоп’янова, 22;

Категорія замовника: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Фармацевтична продукція (Epinephrine, Metamizole sodium, Azane, Atropin, Chlorpromazine, Amitriptyline, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor, Acetylsalicylic acid, Metoprolol, Budesonide, Povidone-iodine, Salbutamol, Verapamil, Medicinal charcoal, Glucosamine, Heparin, combinations, Doxycycline, Drotaverine, Dexamethasone, Diclofenac, Digoxin,  Ibuprofen, Ibu-profen, Isosorbide dinitrate, Calcium gluconate, Carbamazepine,  Carvedilol, Amiodarone, Loperamide combinations, Desloratadine, Antiinfectives combinations, Multivitamins and trace el-ements, Phenylephrine, Meropenem, Metoclopramide, Glyceryl trinitrate, Drotaverine, Esomepra-zole, Esomeprazole, Ondansetron, Paracetamol combinations excl. Psycholeptics, Permethrin, Para-cetamol combinations excl. Psycholeptics, Budesonide, Methylprednisolone, Spironolactone, Sal-butamol, Tranexamic acid, Furosemide, Chlorhexidine combinations,  Cyanocobalamin, Cefepime, Ceftriaxone, Theophylline, Enalapril, Enoxaparin, Enoxaparin) код ДК 021:2015 : 33600000-6 — Фармацевтична продукція

3. Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-01-18-006906-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Поставка товару повинна здійснюватися спеціалізованим транспортом Учасника до місць використання товару, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який об-ладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо тран-спортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та темпера-турного режиму транспортування.

           Учасник несе відповідальність за якість і кількість товарів, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи.

          Учасник повинен надати  авторизаційний лист  виробника або його офіційного представництва/філії виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на тери-торію України)/дилера/дистриб’ютора повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами (доручення (нь) або договору (ів) про співпрацю, тощо), щодо підтвердження можливості постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені тен-дерною документацією.

Кожна партія товару, що буде постачатися Замовнику, має супроводжуватись доку-ментами, що підтверджують їх якість:

- копії реєстраційних посвідчень МОЗ України, дійсні на момент поставки та засвід-чені печаткою Учасника;

- копії сертифікатів якості, засвідчені печаткою Учасника;

- інші документи, передбачені чинним законодавством України.

. Якість товару, що постачається, повинна відповідати нормативно-технічній доку-ментації (стандартам, ТУ, фармакопейним статтям), затвердженим у відповідному поряд-ку.

Для медичних препаратів обов'язкова наявність на упаковці маркування, що вказує завод-виробник, найменування препарату, номер серії, термін придатності та інші харак-теристики, що зазначаються нормативно-технічною документацією.

Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транс-портуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Учасником за власний рахунок впродовж 3 банківських днів з дати постачання.

Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується способом та в поряд-ку, встановленими законом та іншими нормативно-правовими актами.

 Запропоновані Учасником препарати лікарські повинні відповідати наступним ме-дико-технічним вимогам:

- бути зареєстрованими в Україні;

- запропонований товар повинен бути сертифікований, відповідно до вимог чинно-го законодавства України;

- Ціна повинна не перевищувати ціни, встановленої у Реєстрі граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за державний бюджет, станом на 28 серпня 2019 року, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 11.10.2019 року № 2072, якщо лікарський засіб внесено до Рєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за державний бюджет;

В іншому випадку лікарські засоби повинні бути зареєстровані в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби на сайті Міністерства охорони здоров’я України у відповідності до постанови КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» та Наказу МОЗ № 574 від 18.08.2014 року «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», зареєстро-ваний в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2014 р. за № 1097/25874;

- бути з терміном придатності на момент поставки не менше 80% від повного терміну придатності. У складі конкурсної пропозиції учасник повинен надати Гарантій-ний лист, що термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 80% від повного терміну придатності.

 Інформація про відповідність запропонованого товару медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена наступними документами:

- гарантійний лист наявності сертифікатів якості на товар;

- копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби

 Учасник має право подавати еквівалент товару, що запропонований Замовником в технічному завданні. В разі подання еквіваленту на препарат, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику із зазначенням усіх показників еквівалентності, визначених даною документацією у вигляді порівняльної таблиці. Еквівалентом в розрізі даної документації  торгів вважається лікарський препарат, який має однакові із запропонованим в технічному завданні біологічні, токсикологічні, фарма-цевтичні та терапевтичні властивості препарату, є біоеквівалентним та однаково біодо-ступним. Ці дані повинні містити посилання на офіційні джерела інформації: інструкції, реєстраційні посвідчення, Накази Міністерства охорони здоров’я про реєстрацію цін.

5. Обґрунтування  розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2022 рік: становить 200 000,00 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена шляхом моніторингу пропозицій постачальників та аналогічних товарів через електронний майданчик закупівель PROZORRO.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі : 200 000.00 грн з ПДВ.

 

******************************************************************************************************************************************************

 

1. Найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,його категорія :

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради" , 85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Водоп’янова, 22;

Категорія замовника: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Фармацевтична продукція (Glucosamine (Глюкоза розчин для ін'єкцій 50 мг/мл по 200 мл), Mannitol (Маніт 150 мг/мл  200,0), Sodium chloride (Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл 200 мл), Sodium chloride (Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл 100 мл), Sodium bicarbonate (Натрію гідрокарбонат 40 мг/мл 100 мл), Electrolytes (розчин Рінгера для інфузій по 200 мл), Levofloxacin (Левофлоксацин 500 мг/100 мл 100,0 №1), Combinations of imidazole derivatives (Метронідазол р-н для ин 0,5% 100,0), Paracetamol (Інфулган 10 мг/мл  100,0 №1), Dextran (Реополіглюкін 200,0 №1), Sodium bicarbonate (Сода-буфер 42 мг/мл по 100 мл)) код ДК 021:2015 : 33600000-6 — Фармацевтична продукція

3. Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-01-19-002664-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Поставка товару повинна здійснюватися спеціалізованим транспортом Учасника до місць використання товару, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який об-ладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо тран-спортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та темпера-турного режиму транспортування.

           Учасник несе відповідальність за якість і кількість товарів, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи.

          Учасник повинен надати  авторизаційний лист  виробника або його офіційного представництва/філії виробника якщо їх відповідні повноваження поширюються на тери-торію України)/дилера/дистриб’ютора повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами (доручення (нь) або договору (ів) про співпрацю, тощо), щодо підтвердження можливості постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені тен-дерною документацією.

Кожна партія товару, що буде постачатися Замовнику, має супроводжуватись доку-ментами, що підтверджують їх якість:

- копії реєстраційних посвідчень МОЗ України, дійсні на момент поставки та засвід-чені печаткою Учасника;

- копії сертифікатів якості, засвідчені печаткою Учасника;

- інші документи, передбачені чинним законодавством України.

. Якість товару, що постачається, повинна відповідати нормативно-технічній доку-ментації (стандартам, ТУ, фармакопейним статтям), затвердженим у відповідному поряд-ку.

Для медичних препаратів обов'язкова наявність на упаковці маркування, що вказує завод-виробник, найменування препарату, номер серії, термін придатності та інші харак-теристики, що зазначаються нормативно-технічною документацією.

Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транс-портуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Учасником за власний рахунок впродовж 3 банківських днів з дати постачання.

Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується способом та в поряд-ку, встановленими законом та іншими нормативно-правовими актами.

 Запропоновані Учасником препарати лікарські повинні відповідати наступним ме-дико-технічним вимогам:

- бути зареєстрованими в Україні;

- запропонований товар повинен бути сертифікований, відповідно до вимог чинно-го законодавства України;

- Ціна повинна не перевищувати ціни, встановленої у Реєстрі граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за державний бюджет, станом на 28 серпня 2019 року, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 11.10.2019 року № 2072, якщо лікарський засіб внесено до Рєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за державний бюджет;

В іншому випадку лікарські засоби повинні бути зареєстровані в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби на сайті Міністерства охорони здоров’я України у відповідності до постанови КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» та Наказу МОЗ № 574 від 18.08.2014 року «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», зареєстро-ваний в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2014 р. за № 1097/25874;

- бути з терміном придатності на момент поставки не менше 80% від повного терміну придатності. У складі конкурсної пропозиції учасник повинен надати Гарантій-ний лист, що термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 80% від повного терміну придатності.

 Інформація про відповідність запропонованого товару медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена наступними документами:

- гарантійний лист наявності сертифікатів якості на товар;

- копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби

 Учасник має право подавати еквівалент товару, що запропонований Замовником в технічному завданні. В разі подання еквіваленту на препарат, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику із зазначенням усіх показників еквівалентності, визначених даною документацією у вигляді порівняльної таблиці. Еквівалентом в розрізі даної документації  торгів вважається лікарський препарат, який має однакові із запропонованим в технічному завданні біологічні, токсикологічні, фарма-цевтичні та терапевтичні властивості препарату, є біоеквівалентним та однаково біодо-ступним. Ці дані повинні містити посилання на офіційні джерела інформації: інструкції, реєстраційні посвідчення, Накази Міністерства охорони здоров’я про реєстрацію цін.

5. Обґрунтування  розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2022 рік: становить 103 000,00 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена шляхом моніторингу пропозицій постачальників та аналогічних товарів через електронний майданчик закупівель PROZORRO.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі : 103 000.00 грн з ПДВ.

 

******************************************************************************************************************************************************

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,розміру
бюджетного призначення,очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4 1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)
1. Найменування,місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань,його категорія :
Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня
Новогродівської міської ради" , 85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул.
Водоп’янова, 22;
Категорія замовника: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин
предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Продукція борошномельно-круп’яної
промисловості, код за ДК 021:2015: 15610000-7- Продукція борошномельно-круп'яної
промисловості
3.Вид закупівлі: Спрощена процедура закупівлі
4. Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-02-01-002800-b
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
1. Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марки чи
виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного
суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце
походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".
2. Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник
здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними
характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.
3. Учасник надає у складі своєї тендерної пропозиції наступні документи, які
підтверджують якість та безпечність товару, що закуповується:
- Декларація виробника та/або посвідчення про якість, де вказується номер, назва та
адреса виробника, дата виготовлення товару на підприємстві, час виготовлення і термін
реалізації;
- Гарантійний лист в довільній формі щодо безпечності, якості товару та своєчасної
поставки залишковий термін зберігання отриманого продукту має бути не менше 80%
загального терміну придатності;
- Завірену Учасником, належним чином, копію діючого на момент розкриття
пропозиції, сертифікату відповідності на систему управління безпечністю харчових
продуктів відповідно до ДСТУ ISO22000:2019 (ISO22000:2018,IDT), що виданий на ім’я
учасника стосовно зберігання транспортування та торгівлі харчовими продуктами.
Сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним
агентством з акредитації України, в підтвердження чого в складі пропозиції надається
сканований оригінал атестату про акредитацію органу сертифікації, при цьому даний
атестат має свідчити про можливість проведення зазначеним органом сертифікації оцінки
за видами діяльності, що зазначені у сертифікаті відповідності. Документи повинні бути
надані в повному обсязі;
- Завірену Учасником, належним чином, копію діючого на момент розкриття
пропозиції сертифікату відповідності на систему управління якістю відповідно до ДСТУ
ISO9001:2015 (ISO9001:2015,IDT), що виданий на ім’я учасника стосовно зберігання
транспортування та торгівлі харчовими продуктами. Сертифікат повинен бути виданий

органом сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України,
в підтвердження чого в складі пропозиції надається сканований оригінал атестату про
акредитацію органу сертифікації, при цьому даний атестат має свідчити про можливість
проведення зазначеним органом сертифікації оцінки за видами діяльності, що зазначені у
сертифікаті відповідності. Документи повинні бути надані в повному обсязі.
- Завірену Учасником, належним чином, копію діючого на момент розкриття
пропозиції сертифікату відповідності на систему екологічного управління відповідно до
ДСТУ ISO14001:2015 (ISO14001:2015,IDT), що виданий на ім’я учасника стосовно
зберігання транспортування та торгівлі(реалізації) харчовими продуктами та напоями.
Сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним
агентством з акредитації України, в підтвердження чого в складі пропозиції надається
сканований оригінал атестату про акредитацію органу сертифікації, при цьому даний
атестат має свідчити про можливість проведення зазначеним органом сертифікації оцінки
за видами діяльності, що зазначені у сертифікаті відповідності. Документи повинні бути
надані в повному обсязі.
- Довідку Учасника, складена в довільній формі, на фірмовому бланку (за його
наявності), за підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (за
наявності), яка повинна містити інформацію про наявність в Учасника власної чи
орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для виконання поставки товару за
предметом цієї закупівлі (наявність виробничих та/або складських приміщень), довідку у
довільній формі щодо наявності власного(них) (або орендованого (них)
транспортного(них) засобу(ів) (або спеціалізованого(них) транспортного(них) засобів -
для перевезення продукції.
- Копію документа, що посвідчує право власності на виробничі потужності та/або
складські приміщення, або документ (дійсний на дату розкриття) що підтверджує право
використання зазначених приміщень;
- Копію довідки про реєстрацію потужностей, видану на ім’я учасника (лист
територіального управління ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ, в якому зазначена
інформація про їх реєстрацію як оператора ринку).
- Відомості про державну реєстрацію потужностей, які використовуються на будь-
якій стадії виробництва обігу харчових продуктів за принципом «крок назад» 1 .
4. Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Державним
санітарним нормам та стандартам якості.
5. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що
обов’язково відображається на етикетці маркуванням “без ГМО”
6. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку з
урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про
закупівлю. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що
сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, визначених законодавством
для товару даного виду.
7. Учасник забезпечує доставку товару за адресою згідно тендерної
документації, відповідно вартість доставки включається у вартість тендерної пропозиції.
8. Партія товару формується за письмовою заявкою замовника, яка
направляється учаснику швидкодіючими електронними засобами зв’язку (факс,
електронна пошта). Поставка товару повинна здійснюватися з моменту одержання
відповідної заявки Замовника, про що учасником надається відповідний гарантійний лист
у складі тендерної пропозиції.

9. Поставка товару здійснюється узгодженими партіями (частинами) в обсягах,
зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби. Кількість партій
товару, асортимент та ціна зазначаються в накладних та товарно-транспортних накладних
(ТТН). При прийомі продукти харчування повинні відповідати вазі, яка зазначена у
супровідних документах.
10. Замовник залишає за собою право зменшити кількість товару після
укладання договору у разі зменшення бюджетного фінансування.
11. Товари повинні постачатися транспортом постачальника та за його рахунок
за заявками у термін, що не перевищує два робочих дні з дати отримання заявки від
Замовник.
12. Особи, які відповідають за транспортування товару (водій та/або
експедитор), повинні мати особисті медичні книжки зі своєчасним проходженням
обов’язкових медичних оглядів. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен
надати копії особистих медичних книжок водія та/або експедитора, які дійсні на дату
розкриття тендерних пропозицій.
13. Транспортний засіб, яким буде здійснюватися поставка товару, повинен
бути пристосований для перевезення продуктів харчування та відповідати вимогам ст. ст.
41, 42, 44, 45 ЗУ Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», вимогам санітарних норм та правил. Учасник обов’язково
повинен виконувати дезінфекцію кузова рухомого складу. Дезінфекція транспортного
засобу повинна бути проведена відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025.
14. В підтвердження цього Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен
надати копії таких документів:
- договір з підприємством, яке виконує дезінфекцію транспортного засобу та актів
наданих послуг (виконаних робіт) з дезінфекції транспортного засобу за один повний
місяць, який передує даті розкриття тендерних пропозицій, завірені підписом та
печаткою(за наявності та у разі її використання)уповноваженої особи Учасника
(стосується Учасників, у яких дезінфекцію транспортного засобу виконують
постачальники або підрядники);
або
- довідку у довільній формі, завірену підписом та печаткою(за наявності та у разі її
використання)уповноваженої особи Учасника про виконані такі роботи за один повний
місяць, який передує даті розкриття тендерних пропозицій (стосується Учасників, які
самостійно виконують дезінфекцію транспортного засобу.
15. Товар повинен постачатися у спеціальній тарі відповідно до предмету
закупівлі.


з/п
Найменування
товару

Одиниця
виміру

Загальна
кількість
товару,
кг
Вимоги до якості та технічні характеристики

1 Крупа гречана кг 300 - Крупа гречана ядриця швидко
розварювальна. Вищого або не нижче 1
гатунку.
- Крупа представляє собою трикутну форму,
насіння, яке забарвлене в коричневий колір.
- Не дозволяється зараженість та
забрудненість шкідниками.
- Крупа гречана першого гатунку,
виготовлена відповідно ДСТУ.
- Колір та смак відповідно гречаній крупі, без

стороннього смаку та запаху.
- Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці.
- Термін придатності товару на момент
постачання повинен бути не менше 80%
загального терміну придатності даного
товару.
- На кожній одиниці фасування повинна бути
наступна інформація: назва харчового
продукту, назва та адреса підприємства-
виробника, вага нетто, склад, дата
виготовлення, термін придатності та умови
зберігання, дані про харчову та енергетичну
цінність. Фасування у прозору упаковку,
вагою від 0,8 - 1 кг.
- має бути українського виробника.

2

Рис
оброблений
круглий кг

500 - Рис круглий, має бути шліфований, білого
кольору, без квіткових плівок, плодових та
насіннєвих оболонок. Смак і запах
характерний рису, без затхлості, плісняви та
інших сторонніх запахів.
- Зерна рису цілі, напівпрозорого кольору.
Смак і запах зерен характерний для рису.
- Рис повинен бути запакований в споживчу
тару.
- Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці.
- Термін придатності товару на момент
постачання повинен бути не менше 80%
загального терміну придатності даного
товару.
- належне фасування, яке відповідає
характеру товару і захищає від пошкоджень
під час транспортування (доставки).
фасування у прозору упаковку, вагою від 0,8
- 1 кг.
- має бути українського виробника.

3 Пшоно кг 440 - Пшоно шліфоване. Вищого або не нижче 1

гатунку
- Подрібнені частинки зерен округлої
форми, колір світлий жовто, чисте без
різних домішок, запах відповідає пшоняній
крупі, без затхлого, пліснявого та інших
сторонніх запахів і присмаків.
- Наявність шкідників не допускається.
- Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці.
- Термін придатності товару на момент
постачання повинен бути не менше 80%
загального терміну придатності даного
товару.

- Належне фасування, яке відповідає
характеру товару і захищає від пошкоджень
під час транспортування (доставки).
Запаковане в споживчу тару пакети від 0,8 -
1 кг.
- має бути українського виробника.

4

Крупа
пшенична кг

400 - Крупа пшенична з твердих сортів ярової
пшениці (ДСТУ 7699:2015) без сторонніх
запахів, не заражену шкідниками.
- Повинна мати коричневий колір з кремовим
відтінком , притаманний крупі смак та
запах, бути чистою , сухою , без затхлості та
плісняви.
- На кожній одиниці фасування повинна бути
наступна інформація: назва харчового
продукту, назва та адреса підприємства-
виробника, вага нетто, склад, дата
виготовлення, термін придатності та умови
зберігання, дані про хар
- Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці.
- Термін придатності товару на момент
постачання повинен бути не менше 80%
загального терміну придатності даного
товару.
- належне фасування, яке відповідає
характеру товару і захищає від пошкоджень
під час транспортування (доставки).
Запакована в споживчу тару пакети від 0,7-1
кг.
- має бути українського виробника.

5 Крупа вівсяна кг 250 - Крупа вівсяна ДСТУ 7698:2015, першого

ґатунку,
- Колір та смак відповідно вівсяним
пластівцям, без стороннього смаку та
запаху.
- Бути чистими, сухими, без затхлості та
плісняви.
- Належне фасування, яке відповідає
характеру товару і захищає від пошкоджень
під час транспортування (доставки).
Запакована в споживчу тару пакети.
- На кожній одиниці фасування повинна бути
наступна інформація: назва харчового
продукту, назва та адреса підприємства-
виробника, вага нетто, склад, дата
виготовлення, термін придатності та умови
зберігання, дані про харчову та енергетичну
цінність.
- Без ГМО, що має бути зазначено на
упаковці.
- Термін придатності товару на момент

постачання повинен бути не менше 80%
загального терміну придатності даного
товару.
- має бути українського виробника.
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення,
визначений відповідно до розрахунку на 2022 рік: становить 65 000,00 грн з ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена шляхом моніторингу пропозицій
постачальників та аналогічних товарів через електронний майданчик закупівель
PROZORRO.
7. Очікувана вартість предмета закупівлі : 65 000.00 грн з ПДВ.

 

******************************************************************************************************************************************************

 

КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ НОВОГРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради».

85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Водоп’янова,22.

Категорія замовника: Підприємства,установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Ідентифікаційний код Замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 22039058

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні - Експрес-тести до кількісного експрес аналізатора Getein 1100 (закрита система) (IF1001 Експрес-тест Cardiac Troponin I (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:46989); IF1006 Експрес-тест D-Dimer (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:47343; IF1007 Експрес-тест PCT (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:54316; IF1008 Експрес-тест CysC (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:48176; IF1009 Експрес-тест mAlb (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:53479; IF1010 Експрес-тест NGAL (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:60652; IF1011 Експрес-тест β2-MG (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:53930; IF1013; Експрес-тест HCG+β (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:33819; IF1017 Експрес-тест HbA1c (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:53316; IF1022 Експрес-тест T3 (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:58335; IF1023 Експрес-тест T4 (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:58326; IF1024 Експрес-тест TSH (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:30318; IF1055 Експрес-тест LH (Іму-нофлуоресценція) код НК 024:2019:38246; IF1056 Експрес-тест FSH (Імунофлуоресце-нція) код НК 024:2019:30322; IF1066 Експрес-тест AMH (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:58410; IF1088 Експрес-тест IL-6 (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:53858; "IF1084 Експрес-тест Novel Coronavirus(2019-nCoV) IgM/IgG antibody (Імунофлуоресценція) код НК 024:2019:50293; IF1077 Експрес-тест Ferritin (Імунофлу-оресценція) код НК 024:2019:53719)

Вид закупівлі: Відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі : UA-2022-02-07-003649-b

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 115 000 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 115 000 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору  по 31.12.2022 р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Експрес-тестів до кількісного експрес аналізатора Getein 1100 (закрита система) визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

 

№  з/п

Найменування

Медико-технічні умови

Од. вим.

Кількість

1

IF1001 Експрес-тест Cardiac Troponin I (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення тропоніну І, тест-система повинна бути сумісна з аналізаторм Getein-1100;                                  склад набору:                                                                                               тест – касета Getein для визначення cTnI у герметичній упаковці з осушувачем - 25
одноразові піпетки - 25
 буфер для зразків цільної крові - 1
SD карта - 1
 інструкція з використання - 1

уп

2

2

IF1006 Експрес-тест D-Dimer (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення Д-димеру, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                       склад набору:                                                                               тест – касета Getein для визначення D-Dimer у герметичній упаковці з осушувачем - 25
фосфатно-буферний фізіологічний розчин, білки, миючий засіб, консервант-стабілізатор -  25 шт
одноразові піпетки – 25 шт
розріджувач для зразків -  25 шт
SD карта – 1 шт
інструкція з використання – 1 шт

уп

4

3

IF1007 Експрес-тест PCT (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення прокальцитоніну, тетст-ситсема повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; склад набору:                                                                                   тест – касета Getein для визначення PCT у герметичній упаковці
 з осушувачем – 25 шт
одноразові піпетки – 25 шт
розріджувач для зразків цільної крові – 25 шт
SD карта  - 1 шт
інструкція з використання – 1 шт

уп

1

4

IF1008 Експрес-тест CysC (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення цистатину С, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; склад набору:   тест – касета Getein для визначення CysC у герметичній упаковці з осушувачем -25
одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

5

IF1009 Експрес-тест mAlb (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення мікроальбуміну в сечі, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                    склад набору:                                                                                                тест – касета Getein для визначення mAlb у герметичній упаковці з
осушувачем - 25
одноразові піпетки - 25
SD карта  - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

6

IF1010 Експрес-тест NGAL (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення NGAL. тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                                                склад набору:                                                                                                 тест – касета Getein для визначення NGAL у герметичній упаковці з
осушувачем - 25                                                                               одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

7

IF1011 Експрес-тест β2-MG (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення β2-MG, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                                                склад набору:                                                                                               тест – касета Getein для визначення β2-MG у герметичній упаковці з осушувачем - 25
одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта  - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

8

IF1013 Експрес-тест HCG+β (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                                                                          склад набору:                                                                                       тест – касета Getein для визначення HCG+β у герметичній упаковці з
осушувачем - 25                                                                 одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

9

IF1017 Експрес-тест HbA1c (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення глікованого гемоглобінутест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                   склад набору:                                                                                                тест – касета Getein для визначення НbA1C у герметичній упаковці з
осушувачем - 25                                                                                одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта - 1
інструкція з використання - 1

уп

4

10

IF1022 Експрес-тест T3 (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення трийодтироніну загального, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;          склад набору:                                                                                              тест – касета Getein для визначення трийодтироніну (Т3) у герметичній упаковці з осушувачем - 25                                                             одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

11

IF1023 Експрес-тест T4 (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення тироксину загального, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                   склад набору:                                                                                                   тест – касета Getein для визначення тироксину загального (Т4)  у герметичній упаковці з
осушувачем - 25                                                                               одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

12

IF1024 Експрес-тест TSH (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення тиреотропного гормону, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                   склад набору:                                                                                               тест – касета Getein для визначення тиреотропного гормону (ТТГ)  у герметичній упаковці з
осушувачем - 25                                                                                    одноразові піпетки - 25
розріджувач для зразків - 25
SD карта - 1
інструкція з використання - 1

уп

1

13

IF1055 Експрес-тест LH (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення лютенізуючого гормону, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                    склад набору:                                                                                               тест – касета Getein для визначення LH у герметичній упаковці
з осушувачем – 25 шт
одноразові піпетки – 25 шт
інструкція з використання: 1 шт
SD/RFID  карта 1 шт

уп

1

14

IF1056 Експрес-тест FSH (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення фолікулостимулюючого гормону, тест-система повинна бути сумісною з аналізатором Getein-1100;                                                                                                                          склад набору:                                                                                                тест – касета Getein для визначення FSH у герметичній упаковці з осушувачем – 25
одноразові піпетки - 25
інструкція з використання: 1 шт
SD/RFID  карта 1 шт

уп

1

15

IF1066 Експрес-тест AMH (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення антимюлеррового гормону, тест-система повинна бути сумісною з аналізатором Getein-1100;        склад набору:                                                                                                 тест – касета Getein для визначення АМН  у герметичній упаковці з осушувачем – 25
одноразові піпетки - 25
інструкція з використання: 1 шт
SD/RFID  карта 1 шт

уп

1

16

IF1088 Експрес-тест IL-6 (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення інтерлейкіну-6, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                                склад набору:  25 тестів у наборі
1) Getein тест-карту для визначення антигенів IL-6, карти знаходяться в герметичній сумці з осушувальним засобом - 25 шт
2) Одноразова піпетка - 25 шт
3) Розчинник для цільної крові: 1 флакон у наборі.
4) Інструкція з використання: 1 у наборі.
5) SD карта: 1 у наборі.

уп

2

17

IF1084 Експрес-тест Novel Coronavirus(2019-nCoV) IgM/IgG antibody (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення антитіл до Novel Coronavirus(2019-nCoV) IgM/IgG, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                                                                      технічні характеристики упаковки: 25 тестів у наборі
1) Getein тест на визначення антитіл IgM/IgG до нового коронавірусу (2019-nCoV), карти знаходяться в герметичній сумці з осушувальним засобом.
2) Розчинник для зразків: 25 флаконів у наборі.
3) Інструкція з використання: 1 у наборі.
4) SD карта: 1 у наборі.

уп

1

18

IF1077 Експрес-тест Ferritin (Імунофлуоресценція)

Експрес–тест для кількісного визначення ферритину, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100;                                склад набору:                                                                                         технічні характеристики упаковки: 25 тестів у наборі:
1) Getein тест-карту для визначення феритину, карти знаходяться в герметичній сумці з осушувальним засобом - 25 шт
2) Одноразова піпетка - 25 шт
3) Розчинник для зразків: 25 флаконів у наборі.
4) Інструкція з використання: 1 у наборі.
5) SD карта: 1 у наборі.

уп

2