logo
XS
SM
MD
LG

Про виконання доручення №578-1-4 щодо забезпечення прав працівників закладів охорони здоров’я на оплату праці

У зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» (далі – Постанова), яка передбачає підвищення базового рівня заробітної плати для лікарів та медичних сестер, Державна служба України з питань праці повідомляє.

Відповідно до Постанови розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлений у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше:

20 000 гривень – для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я;

13 500 гривень – для фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти.

У випадках, коли медпрацівнику буде встановлено неповний робочий день/тиждень або працівник не у повному обсязі виконуватиме затверджену норму тривалості робочого часу, оплата праці  повинна здійснюватись із встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» розміру оплати праці пропорційно до відпрацьованого часу.

Після набуття чинності Постановою збільшилася кількість звернень працівників та народних депутатів з приводу примушення медичних працівників до написання заяв про запровадження неповного робочого часу.

З метою забезпечення прав працівників закладів охорони здоров’я  Державною службою України з питань праці дане доручення, яким територіальні органи зобов’язано, зокрема:

 1. Надати інформацію щодо кількості звернень працівників закладів охорони здоров’я, які надійшли на розгляд територіальних органів Держпраці, щодо примушення до написання заяв про запровадження неповного робочого часу із зазначенням назви закладу охорони здоров’я;
 2. Забезпечити проведення інформаційних заходів, спрямованих на недопущення порушення прав медичних працівників при запровадженні роботи на умовах неповного робочого часу. З цією метою охопити інформаційними заходами (шляхом безпосередніх відвідувань закладів охорони здоров’я, за допомогою засобів зв’язку та листування) всі заклади охорони здоров’я, що знаходяться на відповідній території.
 3. Інформувати профспілкові організації медичних працівників про підстави для проведення заходів державного нагляду (контролю) у разі порушення прав працівників;
 4. Забезпечити негайне реагування на всі звернення медичних працівників, що стосуються примусового запровадження роботи на умовах неповного робочого часу та розмірів нарахованої заробітної плати.

З урахуванням вищевикладеного Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці звертається до органів місцевого самоврядування з клопотанням:

 1. Розмістити  на веб-сайтах, в соціальних мережах роз’яснення щодо оплати праці медичних працівників (Додаток №1);
 2. Інформувати керівників комунальних закладів охорони здоров’я та медичних працівників цих закладів,  а також первинні профспілкові організації про те,  що територіальними органами Державної служби України з питань праці здійснюються позапланові заходи контролю з підстав передбачених частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 5 квітня 2007 року № 877-V, зокрема
  • у разі подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
  • за  звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю.
 3. Відповідно до статті 259 КЗпП забезпечити здійснення контролю за додержанням законодавства про працю в закладах охорони здоров’я,  що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад.

Східе міжрегіональне управління Дерджавної служби України з питань праці звертає особливу увагу на неприпустимістьу будь-якій формі тиску на працівників з метою змусити їх написати заяву провстановлення неповного робочого часу.

Відповідно до статті 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Роботодавець може в односторонньому порядку змінити істотні умови праці тільки дотримуючись вимог статті 32 КЗпП. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці

Таким чином згідно норм законодавства встановлення працівникам неповного робочого часу повинне звіюватись з урахуванням інтересів працівників та відповідно до вимог законодавства.

Згідно статті19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Також відповідно до статті 60 Конституції ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 68 Конституції України встановлює обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

 •  

Якщо примус приймає крайні форми: загрози життю і здоров'ю, репутації або власності слід негайно повідомляти на номер скороченого екстреного виклику "102" до оператора Call-центру Національної поліції.

Доведений в суді або виявлений Державною службою України з питань праціфакт примусу до написання заяви про встановлення неповного робочого часу- це серйозний ризик і для організації, і для її керівництва.

Відповідальність за примус до написання заяви про встановлення неповного робочого часу може бути не тільки дисциплінарною і адміністративною, але й кримінальною.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці просить надати зворотну інформацію про вжиті заходи за формою за цим посиланням:

 •  

Заздалегідь вдячні за розуміння та сумлінне та надану інформацію

Додаток: Про не допустимість порушень прав працівників закладів охорони здоров’я (дляпоширення інформації на веб сайтах, та сторінках в соціальних мережах органів місцевого самоврядування)

 

Заступник начальника                                       Ганна ЗУБ

 

 

Вик. Ігор Часник 

0662069995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

Про не допустимість порушень прав працівників закладів охорони здоров’я.

( для  поширення інформації на веб сайтах, та сторінках в соціальних мережах органів місцевого самоврядування)

 

У зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» (далі – Постанова), яка передбачає підвищення базового рівня заробітної плати для лікарів та медичних сестер, Державна служба України з питань праці повідомляє.

Відповідно до Постанови розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлений у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше:

20 000 гривень – для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я;

13 500 гривень – для фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти.

У випадках, коли медпрацівнику буде встановлено неповний робочий день/тиждень або працівник не у повному обсязі виконуватиме затверджену норму тривалості робочого часу, оплата праці здійснюватиметься із встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» розміру пропорційно до відпрацьованого часу.

Після набуття чинності Постановою збільшилася кількість звернень працівників та народних депутатів щодо примушення медичних працівників до написання заяв про запровадження неповного робочого часу.

Східе міжрегіональне управління Дерджавної служби України з питань праці звертає особливу увагу на неприпустимість  у будь-якій формі тиску на працівників з метою змусити їх написати заяву про  встановлення неповного робочого часу.

Відповідно до статті 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Роботодавець може в односторонньому порядку змінити істотні умови праці тільки дотримуючись вимог статті 32 КЗпП. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці

Таким чином згідно норм законодавства  встановлення працівникам неповного робочого часу повинне звіюватись з урахуванням інтересів працівників та відповідно до вимог законодавства.

Згідно статті  19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Також відповідно до статті 60 Конституції ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 68 Конституції України встановлює обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

З  уразі порушення законодавства про працю громадяни мають право звернутися зі скаргою до профспілки, Державної служби України з питань праці, із позовом до суду.

Якщо примус приймає крайні форми: загрози життю і здоров'ю, репутації або власності слід негайно повідомляти на номер скороченого екстреного виклику "102" до оператора Call-центру Національної поліції.

Доведений в суді або виявлений Державною службою України з питань праці  факт примусу до написання заяви про встановлення неповного робочого часу- це серйозний ризик і для організації, і для її керівництва.

Відповідальність за примус до написання заяви про встановлення неповного робочого часу може бути не тільки дисциплінарною і адміністративною, але й кримінальною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список міських рад,  територіальних громад для надсилання листа.

 

Назва органу самоврядування

Е-mail

Телефони

Маріпольська міська рада

mar.v@dn.gov.ua

.+38 (067) 345-1555; +38 (050) 345-1555
 

Краматорська міська рада

obshotd@krm.gov.ua

тел. +380 (626) 48-55-02 факс +380 (626) 48-55-01

Миколаївська міська територіальна громада

ispolkom@mk-otg.gov.ua

sekretar@mk-otg.gov.ua

 

 

+38(062)64-23-298

 

+38(062)62-42-456

 

+38(062)64-23-29

Констянтинівська міська рада

elzvg@konstrada.gov.ua

06(272)4-03-23 ; 4-36-10 приймальня,

факс
4-16-75

Слов'янська міська рада

postmaster@slavrada.gov.ua

тел./факс (06262) 2-32-05
тел. (06262) 2-33-52, 2-34-78

Святогірська міська рада

04053001@mail.gov.ua

 

+ 38 095 831 52 76

Соледарська міська об’єднана територіальна громада

ispolkom@solerada.gov.ua

 

0627-442068, 0627-442065

Бахмутська міська рада

kanc@bahmutrada.gov.ua

(06274)4-01-63,

факс (06274)3-01-15

Селидівська міська рада

dilovod@selidovo-rada.gov.ua

0623-772417

Мирнорградська міська рада

mail@dimitrov-rada.gov.ua

(06239) 6-11-22, 

(06239) 6-10-20

Покровська міська рада

krs.v@dn.gov.ua

06239 2-03-54

Вугледарська міська рада

vmr@vugledar-rada.gov.ua

vug.v@dn.gov.ua

+38 06273 64274

Дружківська міська рада

drz.v@dn.gov.ua

Тел.(06267) 4-28-26
Факс: (06267)4-23-32

Часов'ярська міська рада

chasovgs@ukr.net

Телефон/факс: (06274) 7-20-53 /(06274) 3-10-77

Новогродівська міська рада

nov.v@dn.gov.ua

 

Тел. (06237) 3-33-17
  Факс (06237) 3-33-17

 

 

 

 

Лиманська ОТГ

rada@krliman.gov.ua

тел.:  (06261)4-16-82
факс: (06261)4-16-82

Добропільська міська рада

mrd@mrd.gov.ua

06277) 2-78-60
Факс (06277) 2-78-71

Курахівська міська рада

kurakhovo.sovet@ukr.net

06278 – 3 – 22 – 48

Олександрівська громада

office@oleksandrivka-gromada.gov.ua

 

Сіверська міська рада

siversk@siverska-gromada.gov.ua

 

Званівська сільська рада

info@zvanivska-gromada.gov.ua

 

Великоновосілківська громада

mail@vnps.gov.ua

 

06243-21471

Мангушська громада

04340493@mail.gov.ua

 

(06297) 2-32-76

Нікольська селищна рада

volodselrada@ukr.net

(06246) 2-11-44